Wij assisteren u bij directievoering & toezicht op uitvoeringswerken en omgevingsmanagement.

 

 

Uitgebreide informatie over wat Sering Omgeving & Toezicht voor u kan betekenen vindt u hier.

 

 

Een toelichting op onze diensten vindt u hier.

 

 

Wilt u meer weten of heeft u een vraag, neem dan contact op, wij staan u graag te woord.

SERING = ONDERSCHEID

SERING OMGEVING & TOEZICHT

Ik ben Gert Klaassens en lever diensten als directievoerder, toezichthouder en omgevingsmanager voor overheid, adviesbureau's en aannemers. Door de jaren heen heb ik voor variërende partijen gewerkt en daardoor aan meerdere kanten van de tafel gezeten. Hierdoor heb ik een ruime blik gekregen voor de wijze waarop de verschillende partijen naar projecten kijken en wat hun beleving hierbij is.

 

In mijn rol als toezichthouder, en nog voordat de term omgevingsmanagement bestond, vormde ik vrijwel altijd het eerste aanspreekpunt voor de omgeving van een project. Al vroeg heb ik hierdoor ervaring op gedaan met omgevingscommunicatie, verkeersmanagement, kabels & leidingen, vergunnningen en stakeholder. Kortom aspecten die onder het omgevingsmanagement vallen.

 

Sering Toezicht & Omgeving is opgericht omdat de overheid als opdrachtgever steeds meer taken bij zijn opdrachtnemers neerlegt. Met name op het gebied van kwaliteit en omgeving tijdens de uitvoering. Dit laatste vergt vooral van de aannemers een andere wijze van werken en denken, waar soms nog de gedachte leeft om zo min mogelijk last van de omgeving te hebben. Tegenwoordig eist de opdrachtgever dat de omgeving zo min mogelijk last heeft van de uitvoering. De ervaring leert dat een tevreden en geïnformeerde omgeving meer overlast accepteert en zelfs begrip heeft, wat tot een gunstig verloop van de werkzaamheden leidt. Een speerpunt hierin is een omgevingscoördinator, een rol die mij op het lijf is geschreven.

 

Ik vertel u graag meer.

Gert

Klaassens

DIRECTIEVOERING & TOEZICHT

Sering Omgeving & Toezicht assisteert u bij de directievoering & toezicht op uitvoeringswerken. Opdrachtgevers willen dat de aangeboden kwaliteit daadwerkelijk wordt geleverd door de opdrachtnemer en bij voorkeur in een prettige samenwerking. De toezichthouder controleert tijdens de uitvoering dat de contracteisen worden nagekomen en koppelt dit terug aan directievoerder en opdrachtgever. De directievoerder beheert als het ware de portomonee van de opdrachtgever en is op een aantal zaken beslisbevoegd. Wat hierbij een steeds grotere rol speelt is dat opdrachtgevers niet meer tegenover een opdrachtnemer willen staan, maar juist ernaast. Ook de mate van ontzorging en verantwoordelijkheid is aan het verschuiven. Dat is ook te zien in de verschillende soorten contracten zoals UAV-gc en BVP. Dit vraagt om directievoering & toezicht die inzien dat de rollen aan het verschuiven zijn en de opdrachtgever en opdrachtnemer andere behoeftes hebben.

 

Sering Omgeving & Toezicht heeft ervaring met directievoering & toezicht op de volgende uitvoeringswerken:

 

 

 

Bodem- en waterbodemsaneringen

Sloopwerken en asbestsanering

Aanleg en verwijderen van kabels en leidingen

Bouwrijp en functievrij maken van voormalige bedrijfsterreinen en woonwijken

(Onderhouds) baggerwerk

Cultuurtechnische werken

Civieltechnische werken

 

 

 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van onder andere provincies en gemeentes, waterschappen, projectontwikkelaars, nutsbedrijven en de petrochemische industrie.

OMGEVINGSMANAGEMENT

Sering Omgeving & Toezicht richt zich met name op het omgevingsmanagement tijdens de uitvoerings- en beheerfase van projecten. Door de ruime ervaring als directievoerder en toezichthouder op uitvoeringsprojecten hebben wij een goed inzicht in de raakvlakken van het project en de omgeving, waar de spanningen kunnen ontstaan en waar (pro-actief) optreden nodig is. Dus vooraf afstemmen, informeren en luisteren. Veel meldingen en klachten uit de omgeving over de werkzaamheden zijn we op deze manier voor. Als toch klachten ontstaan is het zaak snel en zorgvuldig te handelen zodat de omgeving zich serieus genomen voelt. Oplossingen zijn snel voorhanden zonder dat hier veel overleg voor nodig is.

 

Bij Sering Omgeving & Toezicht maken wij vooral gebruik van de term Omgevingscoördinator. Uit ervaring weten we dat de omgeving deze term vooral associeert met een benaderbaar persoon die taken oppakt en regelt. Bij het woord ‘manager’ kan het idee ontstaan dat het om een persoon gaat die te veel op afstand zit en met name zaken delegeert. De omgeving wil een laagdrempelig persoon om hun vragen aan te stellen of klachten te uiten. Met de inzet van de Omgevingscoördinator is dit geborgd. Daarmee wordt de angel snel uit een potentieel conflict gehaald wat het imago van de opdrachtgever alsook de opdrachtnemer ten goede komt.

WIE GING U VOOR

SAMENWERKING

CONTACT

Sering Omgeving & Toezicht

 

Gert Klaassens

06 106 30 480

gertklaassens@seringadvies.nl

 

Postadres

Hoofdweg 140

1175 LD Lijnden

 

KvK

BTW

IBAN

 

Algemene voorwaarden

 

Bezoek ook de  website van Sering advies

- nummer 62178156

- nummer NL194052904B01

- nummer NL07INGB 0683543083

 

Bezig met verzenden

Er is een fout opgetreden

Formulier ontvangen